Videos

51.ධර්ම සාකච්ඡාව

50.ධර්ම සාකච්ඡාව

49.ධර්ම සාකච්ඡාව

48.ධර්ම සාකච්ඡාව

47.ධර්ම සාකච්ඡාව

46.ධර්ම සාකච්ඡාව

45.ධර්ම සාකච්ඡාව

44.ධර්ම සාකච්ඡාව

43.ධර්ම සාකච්ඡාව – නාවලපිටිය

42.ධර්ම දේශනය/සාකච්ඡාව – රාගම

41.ධර්ම සාකච්ඡාව – කොටියේගොඩ

40.ධර්ම දේශනය – රත්මලාන

39.ධර්ම දේශනය – සූරියමාවත

38.ධර්ම දේශනය – රුවන්වැලි මහාසෑය

37.ධර්ම දේශනය – BMICH

36.ධර්ම දේශනය – කොහිල වත්ත

35.ධර්ම දේශනය – සදගිරි සෑය

34.ධර්ම දේශනය – ආසිරි උයන

33.ධර්ම දේශනය – රොබට් ගුණවර්ධන මාවත

32.ධර්ම දේශනය – මහනුවර, ශ්‍රී දළදා මාළිගාව

31.ධර්ම දේශනය – මහනුවර

<<       >>

Advertisements